Recall
Thanks for coming to this page.

Please see below for information regarding recalls:

1) Kusang Pagpapabalik (o Recall) ng mga laruang pang-sanggol na may inflatable na bola na gawa ng Fisher-Price®
2) Pagpapabalik (o Recall) ng Fisher-Price® Trikes
3) Penarikan produk High Chair jenis Healthy Care™ dan Close To Me™ Telah terdapat pengumuman mengenai penarikan kembali produk-produck ini